Udnyt fordelene ved online-formatet og undgå faldgruberne

Corona-krisen har kastet virksomheder og organisationer ud i en digital revolution, hvor næsten al mødeaktivitet i en periode er foregået online.

Og erfaringerne er i vid udstrækning positive. Det viser en analyse med 200 besvarelser fra danske virksomheder og organisationer foretaget af Convinced.

Det handler nu om, at bevare det stærke momentum der er i forhold til at høste fordele ved en mere digital og fleksibel mødeform. Hvad enten det gælder online-møder, webinarer eller webkonferencer.

 

Tænd for kameraet i online-møder

Ifølge undersøgelsen fra Convinced mener et stort flertal på samlet 91%, at online-møder fungerer bedst, når web-kameraet er tændt. Ud af dem mener 55%, at det er bedst at have web-kamera tændt med alle deltagere. Mens 36% foretrækker, at det kun er den der taler/præsenterer, der vises livebilleder af på skærmen.

Det er ikke overraskende, at flertallet foretrækker at se levende billeder. Det bringer mødeoplevelsen tætter på det fysiske møde, da vi til en vis grad kan opnå øjenkontakt, aflæse kropssprog og stemming gennem live-billederne af deltagerne. 

En meget væsentlig faktor for at øge oplevelsen af nærhed i online-mødet er, at alle deltagere vænner sig til at se direkte ind i kameralinsen i stedet for, at man kigger ufokuseret frem for sig - eller endnu værre på sig selv, hvis en del af skærmbilledet viser eget kamera.

 

Convinced er specialist i at optimere fordele og undgå faldgruberne i forhold til online-formatet

Book et møde med Convinced for at få praktiske råd og indsigter i, hvad der virker online – både I forhold til forberedelse, afvikling og opfølgning af online-events.

onlinemøder-andel-af-tid-2020
Med-uden-webcam